Oznámenie o začatí správneho konania – výrub 5 ks stromov