Oznamy

Nový web www.dolany.sk od 6. augusta 2018

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu modernizácie webového sídla obce sme dňa 6. 8. 2018 spustili novú verziu webových stránok. Nová verzia stránok je prehľadnejšia, používateľsky prívetivejšia a s podporou pre mobilné zariadenia.  Nová verzia stránok je momentálne ešte dopĺňaná ďalšími údajmi a bude sa v najbližších dňoch ešte mierne meniť a dopĺňať. K dispozícii je stále i stará verzia stránok, ktorú nájdete teraz na odkaze https://old.dolany.sk/index.php/sk/.

Vaše pripomienky a námety k novému webu posielajte na obecnyurad@dolany.sk.

Obchodná verejná súťaž lokalita Za rybníkom

Profil verejného obstarávateľa

Na základe ustanovenia § 155 ods. 8 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďuje obec Doľany na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa”, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec DOĽANY
Sídlo: Doľany 169, 900 88 Doľany
IČO:  00304727
DIČ: 2020662072
Zastúpený: Jozef Mruškovič – starosta
Bankové spojenie: Bankové spojenie:  VUB  a.s.
Číslo účtu: 8423  112/0200
Kontaktná osoba: Jozef Mruškovič
starosta@dolany.sk
0905 662 386

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Zákazka Dátum
Obchodná verejná súťaž lokalita Za rybníkom 02.05.2018

PDF Prílohy

Katastrálna mapa – Lokalita Za rybníkom

Obchodná verejná sútaž – Lokalita Za rybníkom

Situácia – Lokalita Za rybníkom