Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.3.2020