Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Doľanoch 09.12.2021o 18.00 hod.