Pozvánka na riadne zasadnutie OZ 09.03.2021 o 19:00