Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 24.3.2022

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 24.3.2022 o 18:00 hodine v zasadacej miestnosti OÚ v Doľanoch.

Pozvánka na OZ 24.3.2022