Pozvánka na riadne zasadnutie OZ v Doľanoch – 22.6.2021 o 18:00