Pozvánka na riadne zasadnutie OZ v Doľanoch

Pozývame Vás na riadne zasadnutie OZ v Doľanoch, ktoré sa bude konať 24.9.2020 o 18:00 v zasadacej miestnosti obecného úradu obce Doľany na I. poschodí OcÚ.

Pozvánka na OZ 24.09.2020