Určenie počtu poslancov – voľby do orgánov samosprávy 2018