Voľby do orgánov samosprávy 2018 – počet obyvateľov