Výzva na predkladanie ponúk – Šmýkačky, hojdačky a smiech – Výstavba detského ihriska