Zápisnica a uznesenia z riadneho OZ zo dňa 17.1.2023