Zmena v spúsobe rokovania OZ – mimoriadna situácia

Z dôvodu mimoriadnej situácie , ktorá je na Obecnom úrade a trvá, bude dnešné rokovanie OZ formou online konferencie, z ktorej sa vyhotoví zvukový záznam.