Zverejnenie adresy a elektronickej adresy

Zverejnenie adresy a elektronickej adresy na doručenie oznámenia o  delegovaní člena a náhradníka do okrskovej  volebnej komisie  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konané 29.02.2020

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. V listinnej forme na adresu Obec Doľany, Obecný úrad č. 169, 900 88  Doľany, v elektronickej forme na adresu oudolany@dolany.sk

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Doľany má utvorený jeden volebný okrsok.