Komisie v obecnom zastupiteľstve

Komisie v obecnom zastupiteľstve

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: PhDr. Peter Marianyi
Členovia: Mgr. Stanislava Oravcová (aj ako zapisovateľka)

                     RNDr. Ľubor Lazar

Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže

Predseda: Mgr. Stanislava Oravcová
Členovia: Zuzana Zajíčková

Ing. Daniel Ďurďovič

Mgr. Denisa Schwarzová

Petra Oravcová

Jozef Slaninka

Zuzana Banárová

Komisia sociálno-finančná a správy obecného majetku

Predseda: Peter Vizváry
Členovia: PhDr. Peter Marianyi

Mária Vranková

Ing. Roman Mikovič

Roman Schwarz

Denisa Mikovičová

Andrea Nemcová

Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda: RNDr. Ľubor Lazar
Členovia: Drahomír Jakuš

Natália Machová

Michal Paulovič

Komisia obchodu a cestovného ruchu

Predseda: Drahomír Jakuš
Členovia: Lucia Jakušová

Ing. Natália Bednárovská

Veronika Ješková

Andrea Zubajová

Mgr. Ľuboš Krist

Ing. Daniel Ďurďovič

Marek Vizváry

Ing. Tomáš Soós

Komisia pre ochranu majetku a verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

Predseda: JUDr. Jan Demovič
Členovia: Ing. Jana Demovičová

Ing. Michal Tichý