Komisie v obecnom zastupiteľstve

Komisie v obecnom zastupiteľstve

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Ing. Roman Mikovič
Členovia: Rudolf Vrbinkovič
Mgr. Alojz Slaninka, PhD.

Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže

Predseda: Mgr. Stanislava Oravcová
Členovia: Mgr. Zuzana Banárová
Mgr. Martina Slaninková
Mgr. Ján Demovič

Komisia sociálno-finančná a správy obecného majetku

Predseda: Peter Vizváry
Členovia: Ing. Roman Mikovič
Mária Vranková

Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda: Jozef Zloch
Členovia: Peter Tichý
Ivan Zubaj
Anna Setnická

Komisia obchodu, cestovného ruchu, dopravy a športu

Predseda: Rudolf Vrbinkovič
Členovia: PhDr. Ľubica Kleinová
Matej Vandák
František Bednarovský 

Komisia pre ochranu majetku a verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

Predseda: Mgr. Ján Demovič
Členovia: Roman Schwarz ml.
Pavol Vadovič