Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva (OZ)

Samospráva

Starosta obce:
Jozef MRUŠKOVIČ

Zástupkyňa starostu:
JUDr.Ida KONOPOVÁ, PhD.

Hlavná kontrolórka:
Mgr. Iveta BALEJČÍKOVÁ

Poslanci obecného zastupiteľstva:
1. Mgr. Zuzana BANÁROVÁ
2. Mgr. Ján DEMOVIČ
3. JUDr. Ida KONOPOVÁ, PhD.
4. Ing. Roman MIKOVIČ
5. Mgr. Stanislava ORAVCOVÁ
6. Mgr. Alojz SLANINKA, PhD.
7. Peter VIZVÁRY
8. Rudolf VRBINKOVIČ
9. Jozef ZLOCH