Materská škola

Materská škola v Doľanoch vznikla 8. decembra 1964 ako jednotriedna, v prvom roku ju navštevovalo 24 detí vo veku 4-5 rokov. V roku 1965/66 už poskytovala celodennú starostlivosť od 7. do 18. hodiny a deti dostávali stravu. Rozšírenie a väčšiu prestavbu škôlky obec realizovala v roku 1978. V roku 2016-2017 prešla budova materskej školy kompletnou rekonštrukciou, modernizáciou a pristavala sa jedna nová trieda. Súčasná kapacita škôlky je 40 žiakov.

Historická fotka z materskej škôly zo začiatku 70. rokov

Riaditeľka školy:
zastupujúca riaditeľka: Erika Mikovičová
Adresa:
Doľany č.d. 214
90088
Kontakt: 
Tel. č. 033 / 6499 185
mail: skolkadolany@gmail.com

Prevádzka materskej školy:

6:30 hod. – 16:30 hod.

Počet tried: 2

Čiastočná úhrada za pobyt dieťaťa:  7,- eur mesačne

Možnosť celodenného, alebo poldenného pobytu

Zápis na školský rok 2021/22