Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad

Stavebný úrad, 900 86 Budmerice 534

Stránkové dni:

Pondelok        8:00 – 12:00

Utorok            nestránkový deň

Streda             8:00 – 12:00           13:00 – 17:00

Štvrtok            8:00 – 12:00

Piatok            nestránkový deň

Sobota    vždy v prvú sobotu v mesiaci  8:00 – 12:00

Tlačivá a dokumenty

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Ohlásenie drobnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie SP-ÚR

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť – malý zdroj znečistenia

Žiadosť o ÚPI