Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad, Stavebný úrad

pre Obce Vištuk, Doľany, Častá, Dubová so sídlom v Budmericiach 534

Kontaktné osoby:

Ing. Kristina Pálfyová

Tel: +421 907 947 055

Ing. Martina Holúbková

Tel: +421 907 949 629

Email:

stavebnyurad.cddv@budmerice.sk

Stránkové dni:

Pondelok 8:00 – 12:00  
Utorok nestránkový deň  
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 12:00
Piatok nestránkový deň
Sobota 8:00 – 12:00 vždy v prvú sobotu v mesiaci

Tlačivá a dokumenty:

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Ohlásenie drobnej stavby

Návrh na vydanie SP-ÚR

Navrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o prdĺženie lehoty dokončenia stavby