Deň úcty k starším

Táto udalosť sa skončila

Dom kultúry J. Fándlyho