Katarínska zábava

Táto udalosť sa skončila

Tradičná zábava organizovaná dolianskymi hasičmi.
Dom kultúry J. Fándlyho