Katarínska zábava

Tradičná zábava organizovaná dolianskymi hasičmi.
Dom kultúry J. Fándlyho