Koncert multižánrovej skupiny – Kristan Band

Koncert multižánrovej skupiny
bossa nova, pop, jazz
Dom kultúry J. Fándlyho