Koncert populárnej hudobnej skupiny – Progres

Dom kultúry J. Fándlyho