Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda

Táto udalosť sa skončila

Cyrilometodiáda so spomienkou na významné dolianske osobnosti.

Po svätej omši.

Kostolík sv. Leonarda