Púť k úcte sv. Leonarda

Tradičná dolianska púť.

Kostolík sv. Leonarda