Púť k úcte sv. Leonarda

Táto udalosť sa skončila

Tradičná dolianska púť.

Kostolík sv. Leonarda