Tanečná zábava s dychovkou

Tanečná zábava s DH Doľančanka.

Dom kultúry J. Fándlyho