Tanečná zábava s dychovkou

Táto udalosť sa skončila

Tanečná zábava s DH Doľančanka.

Dom kultúry J. Fándlyho