Tlačivá a dokumenty

Tlačivá 2022

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a pridelení súpisného čísla

Tlačivá 2021

Potvrdenie o podaní priznania DzN

V. oddiel priznanie za psa

IV. oddiel priznanie k dani z bytov

III. oddiel – Daň zo stavieb-stavba slúžiaca na jeden účel

III. oddiel – stavba slúžiaca na viaceré účely

II. oddiel Daň z pozemkov

Priznanie k dani z nehnuteľnosti PO

Poučenie

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Tlačivá

Čestné vyhlásenie

Splnomocnenie

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Zrušenie súpisného čísla

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Ohlásenie drobnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie SP-ÚR

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť – malý zdroj znečistenia

Žiadosť o ÚPI

Žiadosť na výrub stromov  – Vysvetlivky

 

Dokumenty

Rokovací poriadok OZ Doľany

Komunitný plán sociálnych služieb

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Civilná ochrana informuje

Územný plán obce 10/2008Zmeny a doplnky 01/2014

Rozpočet projektu úprava verejných priestranstiev v obci Doľany

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Červený kameň

Zásady odmeňovania OZ v Doľaoch

Dodatok k zásadám odmeñovania poslancov

1 Informácie o spracúvaní údajov_Doľany

Priloha č.1_odvolanie-suhlasu

Priloha č.2_ziadost-dotknutej-osoby-na-pristup_opravu_vymazanie_obmedzenie_prenos

Priloha č.3_namietanie-spracuvania-osobnych-udajov-dotknutou-osobou

Priloha č.4_INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Kontrolórka obce

Stanovisko k návrhu rozpočtu 2019-2021_Dol (003)

Stanovisko k návrhu rozpočtuobce Doľany na roky 2018-2020