Menu
Obec Doľany
ObecDoľany

Tlačivá a dokumenty

Daň z nehnuteľností 2024

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

danové priznanie nové tlačivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 4. 9. 2023

Poučenie

Poucenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 4. 9. 2023

Priznanie k dani z nehnuteľnosti PO

Priznanie-k-dani-z-nehnuteľnosti-PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,29 MB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 4. 9. 2023

II. oddiel - Daň z pozemkov

z pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 831,34 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 4. 9. 2023

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel

stavba na jeden účel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,94 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 4. 9. 2023

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely

stavba na viaceré účely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,22 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 4. 9. 2023

IV. oddiel - Daň z bytov a z nebytových priestorov

z bytov a nebyt. priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,58 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 4. 9. 2023

V. oddiel - Daň za psa

daň za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,99 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 4. 9. 2023

Potvrdenie o podaní priznania DzN

Potvrdenie-o-podaní-priznania-DzN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,68 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 4. 9. 2023

Stavebné

Žiadosť o zmenu Územného plánu

Žiadosť o zmenu ÚPN.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,35 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 15. 2. 2024

Žiadosť o ÚPI

Žiadosť-o-ÚPI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,47 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 18. 6. 2024

Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania

Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,21 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 15. 5. 2024

Návrh na vydanie stavebného povolenia

Návrh-na-vydanieSP-ÚR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,96 kB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 18. 6. 2024

Žiadosť o stavebné povolenie

dolany-tlacivo-ziadost-stavebne-povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,23 kB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 18. 6. 2024

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

návrh-na-vydanie-kolaudačného-rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,54 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 18. 6. 2024

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

dolany-tlacivo-ziadost-o-povolenie-odstranenia-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,3 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 18. 6. 2024

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Ohlásenie-stavebných-úprav-alebo-udržiavacích-prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,92 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 18. 6. 2024

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie-drobnej-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,09 kB
Stiahnuté: 156×
Vložené: 15. 2. 2024

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a pridelení súpisného čísla

Žiadosģ-o-vydanie-potvrdenia-o-veku-stavby-a-pridelení-súpisnéh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,25 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 1. 1. 2022

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

dolany-tlacivo-ziadost-o-pridelenie-supisneho-cisla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,66 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 18. 6. 2024

Zrušenie súpisného čísla

dolany-tlacivo-ziadost-o-zrusenie-supisneho-cisla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 18. 6. 2024

Žiadosť – malý zdroj znečistenia

Žiadosť-malý-zdroj-znečistenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,31 kB
Stiahnuté: 118×
Vložené: 18. 6. 2024

Tlačivá

Splnomocnenie

dolany-tlacivo-splnomocnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,48 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 2. 3. 2023

Čestné vyhlásenie

dolany-tlacivo-cestne-vyhlasenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,49 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 2. 3. 2023

Žiadosť na výrub stromov

Žiadsoť-na-výrub-stromov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,95 kB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 2. 3. 2023

Vysvetlivky - výrub drevín

dolany-tlacivo-vysvetlivky-vyrub-drevin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,73 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 18. 6. 2024

Dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň

PHSR 21-27.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,49 MB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 18. 6. 2024

Rokovací poriadok OZ Doľany

Rokovací-poriadok-OZ-Doľany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,87 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 2. 3. 2023

Komunitný plán sociálnych služieb

komunitny_plan_socialnych_sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,04 MB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 2. 3. 2023

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

dolany-dokument-odporucania-pre-obyvatelstvo-v-pripade-vzniku-mimoriadnej-udalosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,99 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 2. 3. 2023

Civilná ochrana informuje

dolany-dokument-civilna-ochrana-informuje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,19 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 2. 3. 2023

Územný plán obce 10/2008

dolany-dokument-uzemny-plan-obce-10-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,98 MB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 2. 3. 2023

Zmeny a doplnky 01/2014

ZaD_UPN_Dolany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 2. 3. 2023

Priloha č.3_namietanie-spracuvania-osobnych-udajov-dotknutou-osobou

Priloha-č.3_namietanie-spracuvania-osobnych-udajov-dotknutou-osobou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,59 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 2. 3. 2023

Priloha č.4_INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Priloha-č.4_INFORMAČNÁ-POVINNOSŤ-PREVÁDZKOVATEĽA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,28 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 2. 3. 2023

Rozpočet projektu úprava verejných priestranstiev v obci Doľany

dolany-dokument-rozpocet-projektu-uprava-verejnych-priestranstiev-v-obci-dolany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,39 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 2. 3. 2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Červený kameň

dolany-dokument-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-mikroregionu-cerveny-kamen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,6 MB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 2. 3. 2023

Zásady odmeňovania OZ v Doľaoch

Zásady-odmeňovania-OZ-v-Doľaoch-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,14 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 2. 3. 2023

Dodatok k zásadám odmeñovania poslancov

Dodatok-k-zásadám-odmeñovania-poslancov-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,76 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 2. 3. 2023

1 Informácie o spracúvaní údajov_Doľany

1-Informácie-o-spracúvaní-údajov_Doľany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,96 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 2. 3. 2023

Priloha č.1_odvolanie-suhlasu

Priloha-č.1_odvolanie-suhlasu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,49 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 2. 3. 2023

Priloha č.2_ziadost-dotknutej-osoby-na-pristup_opravu_vymazanie_obmedzenie_prenos

Priloha-č.2_ziadost-dotknutej-osoby-na-pristup_opravu_vymazanie_obmedzenie_prenos.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,91 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 2. 3. 2023

Kontrolórka obce

Stanovisko k návrhu rozpočtu 2019-2021_Dol (003)

Stanovisko-k-návrhu-rozpočtu-2019-2021_Dol-003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 488,38 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 2. 3. 2023

Stanovisko k návrhu rozpočtuobce Doľany na roky 2018-2020

Stanovisko-k-návrhu-rozpočtuobce-Doľany-na-roky-2018-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 390,27 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 2. 3. 2023

Tlačivá 2021

Potvrdenie o podaní priznania DzN

Potvrdenie-o-podaní-priznania-DzN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,68 kB
Stiahnuté: 82×
Vložené: 1. 1. 2021

V. oddiel priznanie za psa

V.-oddiel-priznanie-za-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,39 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 1. 1. 2021

IV. oddiel priznanie k dani z bytov

IV.-oddiel-priznanie-k-dani-z-bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,75 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 1. 1. 2021

III. oddiel – Daň zo stavieb-stavba slúžiaca na jeden účel

III.-oddiel-Daň-zo-stavieb-stavba-slúžiaca-na-jeden-účel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,13 kB
Stiahnuté: 82×
Vložené: 1. 1. 2021

III. oddiel – stavba slúžiaca na viaceré účely

III.-oddiel-stavba-slúžiaca-na-viaceré-účely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,44 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 1. 1. 2021

II. oddiel Daň z pozemkov

03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 831,34 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 30. 8. 2023

Priznanie k dani z nehnuteľnosti PO

Priznanie-k-dani-z-nehnuteľnosti-PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,29 MB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 1. 1. 2021

Poučenie

Poučenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,81 MB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 1. 1. 2021

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Priznanie-k-dani-z-nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 1. 1. 2021

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
2
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Obec Doľany


hore