Menu
Obec Doľany
ObecDoľany

Základná škola

Cirkevná základná škola sv. Leonarda

Cirkevná základná škola sv. Leonarda

Mapa

 

Podľa dochovaných záznamov existovala škola v obci už v prvej polovici 17. storočia. Škola bola cirkevná a napríklad v druhej polovici 19. storočia ju navštevovalo120 až 130 školopovinných detí vo veku 6 až 12 rokov. Podľa záznamov v kronikách v školskom roku 1927/1928 navštevovalo Rímskokatolícku dvojtriednu školu v Ompitáli 119 žiakov.

ZŠ

Historická fotka žiakov zo školského roka 1932/1933

Po roku 1946 sa základná škola dostala pod správu obce a od 1. septembra 1992 sa na žiadosť rodičov opäť dostala pod patronát cirkvi a jej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev – Bratislavská arcidiecéza. Malotriednu cirkevnú základnú školu v šk. roku 2018/2019 navštevuje 31 žiakov 1. až 4. ročníka.

Súčasná podobu získala budova základnej školy po prestavbe v roku 1913, odkedy prešla niekoľkým modernizačnými úpravami.

Riaditeľka školy:
Mgr. Hudecová Jana
Adresa:
Doľany č.d. 128
900 88
Kontakt: 
Tel. č. 0911/225 098

email: zakladnaskola@dolany.sk

Dohoda o zmene zriaďovateľa Cirkevnej zákl.školy 2018 (697.21 kB)

Obec Doľany


hore