Kontakty a stránkové hodiny

Adresa

Obecný úrad Doľany
Doľany 169
900 88

Obecný úrad na mape

Stránkové hodiny

Pondelok: 7.30 – 12.00
13.00 – 15.30
Streda: 7.30 – 12.00
13.00 – 17.00
Piatok: 7.30 – 12.00

Starosta

Jozef Mruškovič
tel.: 033 / 64 99 123
fax: 033 / 64 99 123
e-mail: starosta@dolany.sk

Pracovníci

Mária Vranková – matrika, účtovníctvo

email: obecnyurad@dolany.sk

tel.: 033/64 99 257

Gabriela Chvílová – podateľňa, správa dane z nehnuteľností, správa miestnych poplatkov, stavebné konanie, evidencia obyvateľov

e-mail: oudolany@dolany.sk

tel.: 033 / 64 99 113

Mgr. Lenka Franíková – podateľňa, osvedčovacia agenda, personálna a mzdová agenda, pokladňa

e-mail: podatelna@dolany.sk

tel. č. 033/6499 113