Kontakty a stránkové hodiny

Adresa

Obecný úrad Doľany
Doľany 169
900 88

Obecný úrad na mape

Stránkové hodiny

Pondelok: 7.30 – 12.00
13.00 – 15.30
Streda: 7.30 – 12.00
13.00 – 17.00
Piatok: 7.30 – 12.00

Starostka

Katarína Guldanová, Mgr.

Tel. 033/64 99 123

Mobil: +421 905 639 895

Email: starostka@dolany.sk

Pracovníci

Gabriela Chvílová

 • Podateľňa
 • Správa dane z nehnuteľností
 • Správa miestnych poplatkov
 • Stavebné konanie, vydávanie stanovísk a rozhodnutí
 • Evidencia obyvateľov
 • Odpadové hospodárstvo
 • Vyhlasovanie v miestnom rozhlase
 • Všeobecno – záväzné nariadenia a Smernice
 • Pokladňa

Tel: 033/64 99 113

Email: gabriela.chvilova@dolany.sk

Mgr. Lenka Franíková

 • Podateľňa
 • Osvedčovacia agenda
 • Matrika
 • Mzdové účtovníctvo a personálna agenda
 • Aktualizácie web stránky
 • Výrub stromov
 • Pokladňa
 • Tel: 033/64 99 113

Email:  lenka.franikova@dolany.sk, podatelna@dolany.sk

Andrea Tarabová

 • Účtovníctvo
 • Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
 • Správa cintorína, evidencia hrobových miest a výber poplatkov
 • Sociálne veci
 • Tel: 033/ 64 99 257

Email: andrea.tarabova@dolany.sk