Menu
Obec Doľany
ObecDoľany

VZN

Dodatok č. 1 k VZN č. 12/2023 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach...

Dodatok č. 1 k VZN č. 12 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,08 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 26. 4. 2024

VZN Doľany č. 12/2023 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Doľany

VZN č.12 2023 poplatky v MŠ ŠKD ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,57 kB
Stiahnuté: 196×
Vložené: 24. 12. 2023

VZN č. 11/2023 o miestnej dani za psa

VZN č. 11 2023 o miestnej dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,17 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 24. 12. 2023

VZN č. 10/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Doľany

VZN č. 10 2023o nakladaní s odpadom na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,24 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 24. 12. 2023

VZN č. 9/2023 o miestnej dani z nehnuteľností

VZN č. 9 2023 o miestnej dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,31 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 24. 12. 2023

VZN č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 8 2023 o poplatkoch za KO a DSO na území obce Doľany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,98 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 24. 12. 2023

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Doľany

Zásady hospodárenia s fin.prostriedkami Doľany_návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,95 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 8. 12. 2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Doľany

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom_návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,01 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 8. 12. 2023

Doplnené poplatky v obci Doľany

Doplnené poplatky v obci Doľany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,99 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 8. 12. 2023

VZN č. 7/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Doľany, zmeny a doplnky č. 2/2020

VZN 7_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 935,58 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 12. 10. 2023

VZN č. 6/2023 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

VZN 6_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 12. 10. 2023

VZN č. 5/2023 o podmienkach poskytovanie dotácií právnickým osobam a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Doľany

VZN 5_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,92 MB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 12. 10. 2023

Poplatky v obci Doľany

Poplatky v obci Doľany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,48 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 27. 6. 2023

VZN č. 4/2023 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 4-2023 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,75 MB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 29. 6. 2023

VZN č. 3/2023 o čistote a ochrane verejnej zelene

VZN č. 3-2023 o čistote a ochrane verejnej zelene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 29. 6. 2023

VZN č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Doľany

VZN č. 2-2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 31. 3. 2023

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ Doľany

VZN-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu-dietata-do-ZS-Dolany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 19. 4. 2023

VZN Štatút obce

VZN-Statut-obce-zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,38 MB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 1. 1. 2023

Príloha 1. Katastrálna mapa a situácia.

Priloha-1.-Katastralna-mapa-a-situacia.-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,78 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 1. 1. 2023

Príloha 2. Podrobné-a-záväzné-vyobrazenie-erbu-obce

Priloha-2.-Podrobne-a-zavazne-vyobrazenie-erbu-obce-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,58 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 1. 1. 2023

Príloha 3. Podrobné-a-záväzné-vyobrazenie-zastavy-vlajky-a

Priloha-3.-Podrobne-a-zavazne-vyobrazenie-zastavy-vlajky-a-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 670,68 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 1. 1. 2023

Príloha 4. Podrobné-a-záväzné-vyobrazenie-pecate-obce

Priloha-4.-Podrobne-a-zavazne-vyobrazenie-pecate-obce-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,96 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 1. 1. 2023

VZN č. 1.2023 o výške príspevku v školách

VZN-c.-1.2023-o-vyske-prispevku-v-skolach-zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 1. 1. 2023

Poplatky v obci UZN 15_2_2022

Poplatky-v-obci-UZN-15_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,35 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 1. 1. 2022

VZN o poplatku za odpady_chválené Uzn.12_2_2022

VZN-o-poplatku-za-odpady_chvalene-Uzn.12_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,88 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 1. 1. 2022

Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s odpadmi_schválené UZN 11_2_2022

VZN-o-nakladani-s-odpadmi_schvalene-UZN-11_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,43 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 1. 1. 2022

VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti 2023_13_2_2022

VZN-o-miestnej-dani-z-nehnutelnosti-2023_13_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,58 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 1. 1. 2022

VZN o dani za užívanie VP_schválené UZN 14_2_2022

Navrh-VZN-o-dani-za-uzivanie-VP_schvalene-UZN14_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,51 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 1. 1. 2022

Poplatky v obci platné od 01.01.2020.

Poplatky-v-obci-platné-od-01.01.2020..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,76 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN o ochrannom pásme pohrebiska

VZN-o-ochrannom-pásme-pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 627,21 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN Trhový poriadok

VZN-Trhový-poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,69 MB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN-o-spôsobe-náhradného-zásobovania-vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1 MB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 1. 1. 2020

návrh VZN prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN-prevádzkový-poriadok-pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,95 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 1. 1. 2020

návrh VZN 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-c.-..._2020-o-miestnom-poplatku-za-komuna´lne-odpady-a-drobne´-stavebne´-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,74 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN-prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce

VZN-prevádzkový-poriadok-pohrebiska-na-území-obce-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,18 MB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-c.-..._2020-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.msg_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,73 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 1. 1. 2020

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Doľany

Zásady-hospodárenia-a-nakladania-s-majetkom-obce-Doľany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,61 MB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 1. 1. 2020

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Doľany

Dodatok-č.-1-k-Štatútu-obce-Doľany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,43 MB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti.

VZN-o-miestnej-dani-z-nehnuteľnosti..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,39 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN o podmienkach držania psov.

VZN-o-podmienkach-držania-psov..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,11 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 1. 1. 2019

Príloha č. 4 – Podrobné a záväzné vyobrazenie pecate obce

Príloha-č.-4-Podrobné-a-záväzné-vyobrazenie-pecate-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,96 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 1. 1. 2019

Príloha č. 3 – Podrobné a záväzné vyobrazenie zastavy, vlajky a

Príloha-č.-3-Podrobné-a-záväzné-vyobrazenie-zastavy-vlajky-a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 670,68 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 1. 1. 2019

príloha č.2 – Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce

príloha-č.2-Podrobné-a-záväzné-vyobrazenie-erbu-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,58 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 1. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 2019 – Štatut obce

Všeobecne-záväzné-nariadenie-č.-1-2019-Štatut-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,54 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN – Cintorínsky poriadok pre pohrebisko v obci Doľany

dolany-vzn-cintorinsky-poriadok-pre-pohrebisko-v-obci-dolany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 497,21 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O miestnych daniach 01/2009

dolany-vzn-miestne-dane-01-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,19 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 1. 1. 2018

Dodatok 01/2015 k VZN 02/2009

dolany-vzn-miestne-dane-dodatok-01-2015-k-vzn-02-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,17 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 1. 1. 2018

Dodatok 01/2011 k VZN 01/2009 o miestnych daniach

dolany-vzn-miestne-dane-dodatok-01-k-vzn-01-2009-o-miestnych-daniach-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,84 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O dani z nehnuteľnosti

dolany-vzn-o-dani-z-nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,68 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O dani za psa

dolany-vzn-o-dani-za-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,67 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O miestnej dani za nevýherné hracie automaty

dolany-vzn-o-miestnej-dani-za-nevyherne-hracie-automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,53 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O miestnej dani za používanie verejného priestranstva

dolany-vzn-o-miestnej-dani-za-pouzivanie-verejneho-priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,73 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O miestnej dani za ubytovanie

dolany-vzn-o-miestnej-dani-za-ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,33 kB
Stiahnuté: 82×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02/2015

dolany-vzn-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-02-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 07/2012

dolany-vzn-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-07-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,95 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 01/2016

dolany-vzn-o-nakladani-s-komunalnymi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-01-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,71 MB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O nakladaní s odpadmi

dolany-vzn-o-nakladani-s-odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,68 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O príspevku na stravovanie

dolany-vzn-o-prispevku-na-stravovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,68 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O určení miest na vylepovanie volebných plagátov

dolany-vzn-o-urceni-miest-na-vylepovanie-volebnych-plagatov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 624,43 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O záväzných častiach územného plánu obce

dolany-vzn-o-zavaznych-castiach-uzemneho-planu-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,22 MB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 1. 1. 2018

Návrh VZN obce Doľany č. 2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh-VZN-obce-Doľany-č.-2018-o-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,57 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady

VZN-o-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebne-o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 1. 1. 2018

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
2
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Obec Doľany


hore