Menu
Obec Doľany
ObecDoľany

VZN

VZN č. 7/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Doľany, zmeny a doplnky č. 2/2020

VZN 7_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 935,58 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 12. 10. 2023

VZN č. 6/2023 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

VZN 6_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 12. 10. 2023

VZN č. 5/2023 o podmienkach poskytovanie dotácií právnickým osobam a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Doľany

VZN 5_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,92 MB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 12. 10. 2023

Poplatky v obci Doľany

Poplatky v obci Doľany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,48 kB
Stiahnuté: 102×
Vložené: 27. 6. 2023

VZN č. 4/2023 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 4-2023 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,75 MB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 29. 6. 2023

VZN č. 3/2023 o čistote a ochrane verejnej zelene

VZN č. 3-2023 o čistote a ochrane verejnej zelene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 29. 6. 2023

VZN č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Doľany

VZN č. 2-2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 31. 3. 2023

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ Doľany

VZN-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu-dietata-do-ZS-Dolany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 19. 4. 2023

VZN Štatút obce

VZN-Statut-obce-zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,38 MB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 1. 1. 2023

Príloha 1. Katastrálna mapa a situácia.

Priloha-1.-Katastralna-mapa-a-situacia.-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,78 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 1. 1. 2023

Príloha 2. Podrobné-a-záväzné-vyobrazenie-erbu-obce

Priloha-2.-Podrobne-a-zavazne-vyobrazenie-erbu-obce-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,58 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 1. 1. 2023

Príloha 3. Podrobné-a-záväzné-vyobrazenie-zastavy-vlajky-a

Priloha-3.-Podrobne-a-zavazne-vyobrazenie-zastavy-vlajky-a-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 670,68 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 1. 1. 2023

Príloha 4. Podrobné-a-záväzné-vyobrazenie-pecate-obce

Priloha-4.-Podrobne-a-zavazne-vyobrazenie-pecate-obce-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,96 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2023

VZN č. 1.2023 o výške príspevku v školách

VZN-c.-1.2023-o-vyske-prispevku-v-skolach-zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 1. 1. 2023

Poplatky v obci UZN 15_2_2022

Poplatky-v-obci-UZN-15_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,35 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 1. 1. 2022

VZN o poplatku za odpady_chválené Uzn.12_2_2022

VZN-o-poplatku-za-odpady_chvalene-Uzn.12_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,88 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 1. 1. 2022

VZN o nakladaní s odpadmi_schválené UZN 11_2_2022

VZN-o-nakladani-s-odpadmi_schvalene-UZN-11_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,43 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 1. 1. 2022

VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti 2023_13_2_2022

VZN-o-miestnej-dani-z-nehnutelnosti-2023_13_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,58 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 1. 1. 2022

VZN o dani za užívanie VP_schválené UZN 14_2_2022

Navrh-VZN-o-dani-za-uzivanie-VP_schvalene-UZN14_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,51 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 1. 1. 2022

Poplatky v obci platné od 01.01.2020.

Poplatky-v-obci-platné-od-01.01.2020..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,76 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN o ochrannom pásme pohrebiska

VZN-o-ochrannom-pásme-pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 627,21 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN Trhový poriadok

VZN-Trhový-poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,69 MB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN-o-spôsobe-náhradného-zásobovania-vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1 MB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 1. 1. 2020

návrh VZN prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN-prevádzkový-poriadok-pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,95 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2020

návrh VZN 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-c.-..._2020-o-miestnom-poplatku-za-komuna´lne-odpady-a-drobne´-stavebne´-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,74 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN-prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce

VZN-prevádzkový-poriadok-pohrebiska-na-území-obce-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,18 MB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-c.-..._2020-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.msg_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,73 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2020

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Doľany

Zásady-hospodárenia-a-nakladania-s-majetkom-obce-Doľany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,61 MB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 1. 1. 2020

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Doľany

Dodatok-č.-1-k-Štatútu-obce-Doľany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,43 MB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti.

VZN-o-miestnej-dani-z-nehnuteľnosti..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,39 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN o podmienkach držania psov.

VZN-o-podmienkach-držania-psov..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,11 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 1. 2019

Príloha č. 4 – Podrobné a záväzné vyobrazenie pecate obce

Príloha-č.-4-Podrobné-a-záväzné-vyobrazenie-pecate-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,96 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 1. 1. 2019

Príloha č. 3 – Podrobné a záväzné vyobrazenie zastavy, vlajky a

Príloha-č.-3-Podrobné-a-záväzné-vyobrazenie-zastavy-vlajky-a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 670,68 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2019

príloha č.2 – Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce

príloha-č.2-Podrobné-a-záväzné-vyobrazenie-erbu-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,58 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 2019 – Štatut obce

Všeobecne-záväzné-nariadenie-č.-1-2019-Štatut-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,54 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN – Cintorínsky poriadok pre pohrebisko v obci Doľany

dolany-vzn-cintorinsky-poriadok-pre-pohrebisko-v-obci-dolany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 497,21 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O miestnych daniach 01/2009

dolany-vzn-miestne-dane-01-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,19 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 1. 2018

Dodatok 01/2015 k VZN 02/2009

dolany-vzn-miestne-dane-dodatok-01-2015-k-vzn-02-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,17 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 1. 2018

Dodatok 01/2011 k VZN 01/2009 o miestnych daniach

dolany-vzn-miestne-dane-dodatok-01-k-vzn-01-2009-o-miestnych-daniach-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,84 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O dani z nehnuteľnosti

dolany-vzn-o-dani-z-nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,68 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O dani za psa

dolany-vzn-o-dani-za-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,67 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O miestnej dani za nevýherné hracie automaty

dolany-vzn-o-miestnej-dani-za-nevyherne-hracie-automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,53 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O miestnej dani za používanie verejného priestranstva

dolany-vzn-o-miestnej-dani-za-pouzivanie-verejneho-priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,73 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O miestnej dani za ubytovanie

dolany-vzn-o-miestnej-dani-za-ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,33 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02/2015

dolany-vzn-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-02-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 07/2012

dolany-vzn-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-07-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,95 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 01/2016

dolany-vzn-o-nakladani-s-komunalnymi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-01-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,71 MB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O nakladaní s odpadmi

dolany-vzn-o-nakladani-s-odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,68 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O príspevku na stravovanie

dolany-vzn-o-prispevku-na-stravovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,68 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O určení miest na vylepovanie volebných plagátov

dolany-vzn-o-urceni-miest-na-vylepovanie-volebnych-plagatov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 624,43 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN – O záväzných častiach územného plánu obce

dolany-vzn-o-zavaznych-castiach-uzemneho-planu-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,22 MB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 1. 1. 2018

Návrh VZN obce Doľany č. 2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh-VZN-obce-Doľany-č.-2018-o-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,57 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady

VZN-o-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebne-o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 1. 1. 2018

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Obec Doľany


hore